Vážení rodiče,

rádi bychom vám poděkovali za váš zájem o zapsání vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŽLOVKA

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka

Ve Vyžlovce dne 18. 5. 2017

R O Z H O D N U T Í

Ředitelka Základní školy Vyžlovka Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová jako příslušný správní orgán podle § 46, § 165 odst. 2 písm. e, § 183 odst. 1, rozhodl na základě žádostí o přijetí ze dne 28. 4. 2017 a 29. 4. 2017 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 36 školského zákona (pozdějších předpisů) takto:

01/2017 přijato

02/2017 přijato

03/2017 přijato

04/2017 přijato

05/2017 nepřijato

06/2017 přijato

07/2017 přijato

08/2017 odklad

09/2017 přijato

10/2017 přijato

11/2017 přijato

12/2017 přijato

13/2017 přijato

14/2017 přijato

15/2017 přijato

16/2017 přijato

17/2017 přijato

18/2017 přijato

19/2017 přijato

20/2017 přijato

21/2017 nepřijato

22/2017 přijato

23/2017 přijato

 

Žádost o odklad školní docházky je možno podat do 31. května 2017.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od doručení prostřednictvím školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje. Rozhodnutí nabyde právní moci 30 dnů po vyvěšení.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda skutečně vaše dítě nastoupí. Děkujeme. Přijetí někomu předáme osobně. S kým se nevídáme, tak vás požádám si Přijetí vyzvednout u paní Pačesové v kanceláři OÚ Vyžlovka, který je za hotelem Praha. Nebo v tělocvičně OÚ Jevany každé pondělí od 15:15 do 16:15 h, kde vedu kroužek.

 

S pozdravem Jana Pelikánová