Malá škola s rodinnou atmosférou, která se neustále rozvíjí, pracuje s vnitřní motivací žáků, kde učení je chápáno, jako celoživotní proces a zároveň vede své žáky ke spolupráci, zodpovědnosti, samostatnosti a orientaci v rychle se rozvíjejícím světě.

Krátké představení školy

Škola na Vyžlovce vznikla z iniciativy skupinky rodičů a pana starosty Vyžlovky. 4.9.2017 po velkém úsilí jsme v nově zrekonstruované škole přivítali prvních 17 prvňáků a 3 druháky.

Náš celoroční projekt je na námořníky a objevitele, proto žáci vpluli do učení s velkým nadšením a chutí. Prvním přístavem byl prostor nynější zasedací místnosti a knihovny. Úvodní týden jsme zahájili objevováním lesů a hájů na Vyžlovce a v Jevanech. Každý den jsme se 2 h učili a 2 h byli v lese. Zpívalo se, hrálo, ale i učilo. Vše tak, aby přechod ze školky do školy byl naprosto plynulý.

Po této adaptaci jsme se s radostí vrhli do učení. A jelikož nám to v září šlo, tak jsme si mohli dovolit výlety a časté delší procházky v lese. Dále jsme pracovali na projektu svatý Václav a T.G.M. S občany Vyžlovky jsme autobusem vyrazili do Prahy do Českého rozhlasu a užili si krásný výlet.

Celé září probíhala u žáků diagnostika dosavadních dovedností. V říjnu pak žáci prezentovali své úspěchy na prvních individuálních rodičovských schůzkách – žák – rodič – učitel.

5.11. jsme školu otevřeli i veřejnosti. Ještě jednou velké díky panu starostovi, firmě Walco a paní projektantce Nikole Tomkové. Měli jsme velkou radost z hojné účasti a ze slov chvály na naše krásně zrekonstruované prostory.

Jsme moc rádi, že třídní učitelkou se stala Mgr. Veronika Rakocy, která naše děti velice trpělivě a s láskou vede novým životem.

Škola má také družinu s ranním i odpoledním provozem. V rámci družiny (bez poplatku) děti v pondělí navštěvují Lehkou atletiku, v zimních měsících se kroužek zaměří na „Dramaťák“, Angličtinu se děti učí v rámci výuky, ale také každé úterý a čtvrtek v družině. Ve středu a pátek mají děti Dílničku: tvoří, vyrábí a chodí do lesa.

Ve škole otevřela pobočku Základní umělecká škola Music art, vyučují flétnu a klavír.

Na Adventní čas připravujeme pro naše žáky a rodiče 8.12. Dílničku a Vánoční pohodičku, 15.12. divadelní představení: „Zvířátka a loupežníci“. Spoluorganizujeme pro veřejnost v hotelu Praha 2.12. Mikulášskou a 10.12. vystupujeme na rozsvěcení Vánočního stromečku.

A nyní malé zamyšlení

Každý z nás chodil do nějaké základní školy. Každý z nás má nějaké vzpomínky. Někdo vzpomíná na krásné chvíle, někdo zažil i tělesné tresty, bouchání ukazovátkem o tabuli, dlouhé sezení v lavici, frontální výuku, nepříjemné zvonění, výklad učitele, který jediný byl nositel té pravdy, špatnou známku jako motivaci, soutěžení, kolektivní vinu – kluci zlobí, tak všichni budete sedět, veřejné porovnávání a tím často ponižování, a tak dále a tak dále.

Jsme moc rádi, že se díky úsilí pana starosty, podařilo otevřít novou školu, která je bezpečná! ZŠ VYŽLOVKA sleduje nové trendy ve vzdělávání, vyhledává si nové výzkumy o fungování mozku, zavádí nové metody do vyučování, aby se dětem učilo lépe a radostněji.

Víme, že náš mozek nefunguje, nemyslí, když cítí ohrožení, proto klademe velký důraz na bezpečné klima. Bezpečné klima vyvolá pocit spokojenosti a ten máme díky dobrým vztahům mezi spolužáky, kantory i rodiči. Pozitivní a osobní vztahy pěstujeme velice pečlivě. Každý den děti pracují ve skupinách a ve dvojicích, tím získávají o sobě informace a navazují nová přátelství. Každé pondělí ráno si celou vyučovací hodinu povídáme, jelikož dostatek informací podporuje důvěru a důvěra je základ kvalitních vztahů.

Chceme, aby žáci ZŠ Vyžlovka žili dobré a spokojené životy, a aby byly aktivními tvůrci budoucího světa. Jsme přesvědčení, že dobrý život má ten, kdo rozvinul své silné stránky, respektuje ostatní a ostatní respektují jeho, umí se radovat ze života a má odvahu prosazovat, co je správné. Naše škola dětem a rodičům nabízí osobní přístup a snahu se na všem domluvit. Další naší prioritou je častější pobyt na čerstvém vzduchu v rámci výuky. Učíme se v lese, na koupališti, u rybníka a je to velký zážitek.

V lednu plánujeme Den otevřených dveří pro vážné zájemce a tam budeme prezentovat podrobněji naši práci. Proto sledujte FB Základní škola Vyžlovka, web:

Autor: ŠKOLA VYŽLOVKA