P O Z V Á N K A

NA ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Úterý 17. dubna 2018 od 14:30 do 17:30h

Středa 18. dubna 2018 od 14:30 do 16:00h

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NA VYŽLOVCE

 

S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, vyplněnou přihlášku (nebo vyplníte na místě)

 

e-mail: zsvyzlovka@gmail.com,

mobil: 702 087 567

ZŠ Vyžlovka, Na Návsi 57, 281 63 Vyžlovka, IČO: 05607248

 

Jak již víte, obec Vyžlovka obnovila malou malotřídní školu, kde se právě vzdělává 17 prvňáků a 3 druháci. A jak se nám vede? No, jednoduše skvěle.

Jsme vesnická moderní škola, která bourá zastaralé stereotypy ve vzdělávání. Každý měsíc se věnujeme několika novým projektům. V lednu jsme zkoumali naše těla a funkci orgánů, kde jsme uplatnili kooperativní způsob práce ve skupinkách. Dále jsme promýšleli naši školní zahradu, kterou budeme na jaře revitalizovat. Žáci měli možnost si zahrát na pravé architekty a projektanty a moc je to bavilo. Leden byl také měsíc pololetních testů, klasického vysvědčení doplněného slovním hodnocením. V naší škole zavádíme různé moderní způsoby vyučování a jednou z nich je i slovní hodnocení. Žáci dostanou klasické vysvědčení, ale také osobní hodnotící dopis, který přesně rekapituluje úspěchy i neúspěchy každého žáka. Věříme, že tento způsob hodnocení je daleko efektivnější. Slovní hodnocení má oproti známkování více možností, jak vystihnout prospěch, dynamiku, snažení, aktivitu, nápaditost ve výkonu žáka, než jen známka. Z podstaty je to lepší i exaktnější forma hodnocení. Díky slovnímu hodnocení u žáků známe jejich silné i slabé stránky a můžeme na nich zapracovat.

 

Měsíc únor byl ve znamení masopustu, děti se zapojily do obecního průvodu v sobotu, ale také do školního masopustu. Naší pozornosti neunikla ani zimní olympiáda, které jsme se věnovali ve všech předmětech. Tento měsíc dovršil výlet do Planetária v Praze.

Březen do knihovny vlezem. V tomto měsíci jsme podnikli výlet do Kostelecké knihovny a poznali kulturu Tibetu. 10.3. jsme se připojili k celostátní akci Vlajka pro Tibet, která celou sobotu vlála na naší budově. Dále rodiče našich dětí měli možnost nahlédnout do naší trošku jiné vyučovací hodiny, kde jsme probírali zuby.

V měsíci dubnu budeme připravovat zápis do první třídy. Na dni otevřených dveří pro zájemce o první třídu na školní rok 2018/19, jsme zjistili, že zájemci trojnásobě převyšují kapacitu třídy, což nás na jednu stranu velice těší, ale na druhu stranu mrzí, že nemůžeme uspokojit všechny. Dobré jméno nám hlavně dělají spokojení žáci a jejich rodiče, kteří velice upřímně naši školu doporučují ostatním. To se také ukázalo v dotazníkovém šetření, ve kterém měli rodiče možnost se anonymně k chodu školy vyjádřit.

A co máme před sebou?

Školu v přírodě v krásném penzionu Alex na Benecku v Krkonoších. Spaní ve škole, brigádu na školní zahradě, výlet do ZOO, spolupráci s SK Vyžlovka – Den náborů, individuální rodičovské schůzky, zapojíme se do akce Ukliďme Česko, připravujeme Školu nanečisto, 12. 5. v 10 h Vítáme občánky, plánujeme Čarodějnice, Dětský den, Divadlo, Vyžlovské léto, Zahradní slavnost. Do prázdnin je ještě daleko, tak nám držte palce a radujte se z krásných jarních dnů.

Naše škola Vyžlovka