VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka

Ve Vyžlovce dne 2. 5. 2018

Čj. PŘZR1/2018

R O Z H O D N U T Í

Ředitelka Základní školy Vyžlovka Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová jako příslušný správní orgán podle § 46, § 165 odst. 2 písm. e, § 183 odst. 1, rozhodl na základě žádostí o přijetí ze dne 17. 4. 2018 a 18. 4. 2018 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 36 školského zákona (pozdějších předpisů) takto:

01/2018  přijato

02/2018  odklad

03/2018  odklad

04/2018  přijato

05/2018  odklad

06/2018  nepřijato

07/2018  nepřijato

08/2018  přijato

09/2018  odklad

10/2018  nepřijato

11/2018  odklad

12/2018  nepřijato

13/2018  nepřijato

14/2018  nepřijato

15/2018  nepřijato

16/2018  nepřijato

17/2018  přijato

18/2018  nepřijato

19/2018  nepřijato

20/2018  nepřijato

21/2018  nepřijato

22/2018  nepřijato

23/2018  nepřijato

24/2018  přijato

25/2018  přijato

26/2018  přijato

27/2018  nepřijato

28/2018..odklad

29/2018  přijato

30/2018  nepřijato

31/2018  přijato

32/2018  přijato

33/2018 přijato

34/2018 přijato

 

VYZVEDNUTÍ ROZHODNUTÍ – Písemné rozhodnutí si vyzvedávejte dne středa 9.5. od 12h do 17h a pondělí 14.5. od 7:30 – 16:30h, nebo po domluvě v době provozu školy do 18.5.2018.

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od doručení prostřednictvím školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje.

Rozhodnutí nabyde právní moci 30 dnů po vyvěšení.

 

 

Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová, DiS

ředitelka školy