Naši dospěláci

jana pelikánová

Náš tým tvoří tři dospěláci, z nichž každý je osobitý a přináší do školy jiné zkušenosti, odbornost, pohledy, avšak stejné odhodlání, nadšení a nasazení pro děti.

Jana Pelikánová – ředitelka
Ředitelka vystudovala střední pedagogickou školu, VOŠ sociálně právní, Speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, Učitelství pedagogiky na filozofické fakultě UK, školský management pro vzdělávání ředitelů škol a JU v Českých Budějovicích učitelství na 1.stupeň.
K tomu přijala za své celoživotní učení a pravidelně čte odbornou literaturu v oboru, navštěvuje různé přednášky o školství, získala osvědčení na mnoha kurzech s akreditací MŠMT, např. kurz Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, vzdělávací kurz logopedické prevence u dětí a žáků v ČR, vzdělávací kurz pedagogiky M. Montessori – Tématické projekty, vzdělávací kurz pedagogiky M. Montessori – Tématické projekty, kurz Respektovat a být respektován a další.
Pracovní zkušenosti nasbírala ve speciální škole, kde devět let pracovala jako druhý pedagog, pak jako třídní učitelka a výchovná poradkyně, dále jako ředitelka soukromé mateřské školy a ředitelka neziskové organizace zaměřené na volnočasové aktivity pro děti a celé rodiny. Také rok ucila v soukromé ZŠ Magic Hill v Říčanech.
Má dvě předškolní děti a je vdaná. Ráda se stále něco nového učí, kreslí, učí se na kytaru, sportuje, čte pedagogickou literaturu, je optimistická a chce vytvářet ve škole ty nejlepší podmínky pro děti i pro pedagogy, aby do školy děti, rodiče i pracovníci chodili rádi. Dále vytvářet podmínky pro vřelý a komunikativní přístup k dětem i rodičům, být pozitivním vzorem, respektovat individuální možnosti každého žáka a přispěkt k jeho všestrannému rozvoji.

 

Motto:  „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš–li ho lovit, dáš mu potravu na celý život“     (čínské přísloví)