Naše heslo

Náše heslo zní: SPOLU

Jednoduché heslo pro školu:“ SPOLU“, akronym s písmen, které vystihují toto:

S – společně, spolupráce

P – přátelství, (partnerství), pomáhat si

O – optimisticky, odpovědně k zodpovědnosti

L – láskyplně s respektem

U – udržíme krok