Novinky

ZŠ VYŽLOVKA

Na Návsi 57, 281 63 Vyžlovka, IČO: 00235938,

e-mail: zsvyzlovka@gmail.com

Web: http://skolavyzlovka.jecool.net

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2016/17 SE USKUTEČNIL V TĚCHTO TERMÍNECH:

Pátek 12. února 2016 od 15:00 – 18:00 hodin

Neděle 14. února 2016 od 10:00 – 11:00 hodin

Zápis se konal v budově OÚ Vyžlovka, tedy zároveň v budově připravované ZŠ. Zápis organizovala paní ředitelka Jana Pelikánová, paní Petra Janotová, která se aktuálně uchází o místo paní učitelky v naší škole a dále budoucí paní vychovatelka školní družiny Eva Zemanová.

Úřadovna OÚ se proměnila v malebný výtvarný koutek, kde bylo pro děti i rodiče připraveno malé pohoštění a dostatek her na zpříjemnění případného čekání na samotný akt zápisu.

Zápis se uskutečnil v zasedací místnosti, která byla upravena a vyzdobena, aby tak poskytla útulné a příjemné prostředí pro děti a jejich důležitý první kontakt se školou.

Obsah zápisu byl stylizován do pohádky ČERVENÁ KARKULKA. Tato pro všechny známá pohádka pomohla z dětí sejmout případnou nervozitu a namotivovala je do spolupráce nad připravenými úkoly. Úkoly se zaměřovaly na úroveň rozvoje slovní zásoby, předmatematických a předčtenářských dovedností a poslední úkol byl doskákat si po jedné noze k ošatkám, vybrat malý dáreček a předat pamětní list s Červenou Karkulkou.

K prvnímu zápisu budoucích prvňáčků ZŠ Vyžlovka se dostavilo 17 dětí, což předčilo očekávání vedení školy a zřizovatele s ohledem na velmi nejistou situaci otevření školy ve školním roce 2016/2017. Budova školy vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci a adaptaci, na kterou obec nemá finanční prostředky.

Ohlasy na zápis byly bezprostředně pozitivní.

Všichni rodiče byli informováni o okolnostech otevření školy v září 2016, které je nejisté a je závislé na získání dotace MŠMT.

Zápis byl ukončen slovy „Navzájem si držme palce a věřme ve šťastné konce“.