Ředitelka

jana pelikánová

Mgr.et Mgr. Jana Pelikánová, DiS.

Ředitelka vystudovala střední pedagogickou školu, VOŠ sociálně právní, Speciální pedagogiku na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem, Učitelství pedagogiky na filozofické fakultě UK, školský management pro vzdělávání ředitelů škol a JU v Českých Budějovicích učitelství na 1.stupeň.

K tomu přijala za své celoživotní učení a pravidelně čte odbornou literaturu v oboru, navštěvuje různé přednášky o školství, získala osvědčení na mnoha kurzech s akreditací MŠMT, např. kurz Maxík – stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou, vzdělávací kurz logopedické prevence u dětí a žáků v ČR, vzdělávací kurz pedagogiky M. Montessori – Tématické projekty, vzdělávací kurz pedagogiky M. Montessori – Tématické projekty, kurz Respektovat a být respektován, kurz matematiky prof. Hejného a další.

Pracovní zkušenosti nasbírala ve speciální škole, kde devět let pracovala jako druhý pedagog, pak jako třídní učitelka a výchovná poradkyně, dále jako ředitelka soukromé mateřské školy a ředitelka neziskové organizace zaměřené na volnočasové aktivity pro děti a celé rodiny. Dále rok učila v Říčanech v soukromé ZŠ Magic hill.

Má dvě předškolní děti a je vdaná. Ráda se stále něco nového učí, kreslí, učí se na kytaru, sportuje, čte pedagogickou literaturu, je optimistická a chce vytvářet ve škole ty nejlepší podmínky pro děti i pro pedagogy, aby do školy děti, rodiče i pracovníci chodili rádi. Dále vytvářet podmínky pro vřelý a komunikativní přístup k dětem i rodičům, být pozitivním vzorem, respektovat individuální možnosti každého žáka a přispět k jeho všestrannému rozvoji.

Motto:  „Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš–li ho lovit, dáš mu potravu na celý život“     (čínské přísloví)