O nás

VZNIK ŠKOLY A STRUČNÁ HISTORIE

Situace ve školství přidělila starostům obcí nelehký úkol, a to postarat se o základní vzdělání svých občánků.

Vyžlovka spadá do školského obvodu Kostelec nad Černými lesy, ale ten nezaručil žádné jistoty pro naše děti v příštích letech.

Proto situace v regionu rozhýbala skupinu rodičů na Vyžlovce a v Jevanech, kteří iniciovaly vznik státní základní školy na Vyžlovce.

Obec Vyžlovka jako zřizovatel nově vznikající malotřídní ZŠ Vyžlovka, okres Praha – Východ.

Stručný pohled do historie:

původní jednotřídka na Vyžlovce byla založena v roce 1874, která roku 1876 získala vlastní budovu na návsi. V letech 1881 – 1883 byla škola rozšířena na dvoutřídní. V této podobě existovala až do roku 1977, kdy byla z důvodu demografického vývoje v obci škola uzavřena, žáci převedeni do základní školy v Kostelci nad Černými lesy a později byla v budově zřízena mateřská škola. Vzhledem ke stále se snižujícímu počtu dětí v obci byla činnost mateřské školy ukončena v roce 1996.