Malá škola s rodinnou atmosférou, která se neustále rozvíjí, pracuje s vnitřní motivací žáků, kde učení je chápáno, jako celoživotní proces a zároveň vede své žáky ke spolupráci, zodpovědnosti, samostatnosti a orientaci v rychle se rozvíjejícím světě.

Krátké představení školy

Škola na Vyžlovce vznikla z iniciativy skupinky rodičů a pana starosty Vyžlovky. 4.9.2017 po velkém úsilí jsme v nově zrekonstruované škole přivítali prvních 17 prvňáků a 3 druháky.

Náš celoroční projekt je na námořníky a objevitele, proto žáci vpluli do učení s velkým nadšením a chutí. Prvním přístavem byl prostor nynější zasedací místnosti a knihovny. Úvodní týden jsme zahájili objevováním lesů a hájů na Vyžlovce a v Jevanech. Každý den jsme se 2 h učili a 2 h byli v lese. Zpívalo se, hrálo, ale i učilo. Vše tak, aby přechod ze školky do školy byl naprosto plynulý.

Po této adaptaci jsme se s radostí vrhli do učení. A jelikož nám to v září šlo, tak jsme si mohli dovolit výlety a časté delší procházky v lese. Dále jsme pracovali na projektu svatý Václav a T.G.M. S občany Vyžlovky jsme autobusem vyrazili do Prahy do Českého rozhlasu a užili si krásný výlet.

Celé září probíhala u žáků diagnostika dosavadních dovedností. V říjnu pak žáci prezentovali své úspěchy na prvních individuálních rodičovských schůzkách – žák – rodič – učitel.

5.11. jsme školu otevřeli i veřejnosti. Ještě jednou velké díky panu starostovi, firmě Walco a paní projektantce Nikole Tomkové. Měli jsme velkou radost z hojné účasti a ze slov chvály na naše krásně zrekonstruované prostory.

Jsme moc rádi, že třídní učitelkou se stala Mgr. Veronika Rakocy, která naše děti velice trpělivě a s láskou vede novým životem.

Škola má také družinu s ranním i odpoledním provozem. V rámci družiny (bez poplatku) děti v pondělí navštěvují Lehkou atletiku, v zimních měsících se kroužek zaměří na „Dramaťák“, Angličtinu se děti učí v rámci výuky, ale také každé úterý a čtvrtek v družině. Ve středu a pátek mají děti Dílničku: tvoří, vyrábí a chodí do lesa.

Ve škole otevřela pobočku Základní umělecká škola Music art, vyučují flétnu a klavír.

Na Adventní čas připravujeme pro naše žáky a rodiče 8.12. Dílničku a Vánoční pohodičku, 15.12. divadelní představení: „Zvířátka a loupežníci“. Spoluorganizujeme pro veřejnost v hotelu Praha 2.12. Mikulášskou a 10.12. vystupujeme na rozsvěcení Vánočního stromečku.

A nyní malé zamyšlení

Každý z nás chodil do nějaké základní školy. Každý z nás má nějaké vzpomínky. Někdo vzpomíná na krásné chvíle, někdo zažil i tělesné tresty, bouchání ukazovátkem o tabuli, dlouhé sezení v lavici, frontální výuku, nepříjemné zvonění, výklad učitele, který jediný byl nositel té pravdy, špatnou známku jako motivaci, soutěžení, kolektivní vinu – kluci zlobí, tak všichni budete sedět, veřejné porovnávání a tím často ponižování, a tak dále a tak dále.

Jsme moc rádi, že se díky úsilí pana starosty, podařilo otevřít novou školu, která je bezpečná! ZŠ VYŽLOVKA sleduje nové trendy ve vzdělávání, vyhledává si nové výzkumy o fungování mozku, zavádí nové metody do vyučování, aby se dětem učilo lépe a radostněji.

Víme, že náš mozek nefunguje, nemyslí, když cítí ohrožení, proto klademe velký důraz na bezpečné klima. Bezpečné klima vyvolá pocit spokojenosti a ten máme díky dobrým vztahům mezi spolužáky, kantory i rodiči. Pozitivní a osobní vztahy pěstujeme velice pečlivě. Každý den děti pracují ve skupinách a ve dvojicích, tím získávají o sobě informace a navazují nová přátelství. Každé pondělí ráno si celou vyučovací hodinu povídáme, jelikož dostatek informací podporuje důvěru a důvěra je základ kvalitních vztahů.

Chceme, aby žáci ZŠ Vyžlovka žili dobré a spokojené životy, a aby byly aktivními tvůrci budoucího světa. Jsme přesvědčení, že dobrý život má ten, kdo rozvinul své silné stránky, respektuje ostatní a ostatní respektují jeho, umí se radovat ze života a má odvahu prosazovat, co je správné. Naše škola dětem a rodičům nabízí osobní přístup a snahu se na všem domluvit. Další naší prioritou je častější pobyt na čerstvém vzduchu v rámci výuky. Učíme se v lese, na koupališti, u rybníka a je to velký zážitek.

V lednu plánujeme Den otevřených dveří pro vážné zájemce a tam budeme prezentovat podrobněji naši práci. Proto sledujte FB Základní škola Vyžlovka, web:

Autor: ŠKOLA VYŽLOVKA

Výuka se konala v náhradním prostoru, který byl připraven a vyzdoben. Budoucí žáci zažili svůj první ranní komunitní kruh, kterým se bude ve škole každé ráno začínat. V něm se dozvěděli plán celého dopoledne a mohli se představit svým budoucím spolužákům, také poznali své paní učitelky a paní vychovatelku. Dále probíhal blok PRVOUKY, kde se seznamovali, diskutovali o rozdílech mezi školkou a školou. Nechyběla VÝTVARNÁ ČINNOST, kde děti vymýšlely podobu školy. Poté následovala malá přestávka. Pak začala dětmi milovaná MATEMATIKA a TĚLOVÝCHOVNÁ CHVILKA. Po těchto předmětech už dětem kručelo v bříšku, a tak nastala velká přestávka. Jen, co se děti posilnily, začala HUDEBNÍ ČINNOST a dokončení MATEMATIKY. Nakonec je čekal TĚLOCVIK NA KOUPALIŠTI VYŽLOVKA. Děti si den velice užily, poznaly nové kamarády a paní učitelky. Teď hurá na prázdniny a v září v nové ZŠ Vyžlovka neviděnou.

Za celý tým ZŠ Vyžlovka bychom chtěli touto cestou poděkovat rodičům budoucích prvňáčků, kteří naší škole fandí, přemýšlí nad celým školským systémem a pomáhají nám svým pozitivním přístupem. Všichni se velice moc těšíme na 4. září 2017, kdy usedneme do úplně nových lavic a vytvoříme na Vyžlovce školu pro radost.

Líbí se Vám ZŠ Vyžlovka? Zde je mailová adresa pro případ, že byste se na nás potřebovali s čímkoli obrátit: zsvyzlovka@gmail.com, ještě můžeme přijmout 3 žáky do první třídy!

FB: ZŠ VYŽLOVKA, tel.: 775723292, IČO: 05607248, e-mail: zsvyzlovka@gmail.com, http://skolavyzlovka.jecool.net

Vážení rodiče,

rádi bychom vám poděkovali za váš zájem o zapsání vašich dětí do naší školy, kterého si velmi vážíme.

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŽLOVKA

Výsledky přijímacího řízení do 1. ročníku ZŠ Vyžlovka

Ve Vyžlovce dne 18. 5. 2017

R O Z H O D N U T Í

Ředitelka Základní školy Vyžlovka Mgr. et Mgr. Jana Pelikánová jako příslušný správní orgán podle § 46, § 165 odst. 2 písm. e, § 183 odst. 1, rozhodl na základě žádostí o přijetí ze dne 28. 4. 2017 a 29. 4. 2017 o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání podle § 36 školského zákona (pozdějších předpisů) takto:

01/2017 přijato

02/2017 přijato

03/2017 přijato

04/2017 přijato

05/2017 nepřijato

06/2017 přijato

07/2017 přijato

08/2017 odklad

09/2017 přijato

10/2017 přijato

11/2017 přijato

12/2017 přijato

13/2017 přijato

14/2017 přijato

15/2017 přijato

16/2017 přijato

17/2017 přijato

18/2017 přijato

19/2017 přijato

20/2017 přijato

21/2017 nepřijato

22/2017 přijato

23/2017 přijato

 

Žádost o odklad školní docházky je možno podat do 31. května 2017.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat do 15 dnů od doručení prostřednictvím školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje. Rozhodnutí nabyde právní moci 30 dnů po vyvěšení.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda skutečně vaše dítě nastoupí. Děkujeme. Přijetí někomu předáme osobně. S kým se nevídáme, tak vás požádám si Přijetí vyzvednout u paní Pačesové v kanceláři OÚ Vyžlovka, který je za hotelem Praha. Nebo v tělocvičně OÚ Jevany každé pondělí od 15:15 do 16:15 h, kde vedu kroužek.

 

S pozdravem Jana Pelikánová